[ad_1]

مگان تو نریان هستی. یعنی این lede است. هر چقدر که می خواستم یک خط شروع غیرمعمول ارائه دهم ، این تمام چیزی است که باید بگویم ، زیرا نام خواننده رپ از هوستون خود گویای این موضوع است. مگان امسال را پشت سر گذاشت ، اما اولین آلبومش ، خبر خوب، اثبات مسلم این است که او یک فاتح است و اینکه اینجا برای ماندن است. LP 17 پارکی ، که در 20 نوامبر سقوط کرد ، برای شما متنفر است ، اعلامیه اقتدار و ابراز تمایل شدید جنسی. این باعث افزایش انرژی مورد نیاز من شد که باعث می شود در آخر هفته و احتمالاً بقیه سال ادامه بدهم. در حالی که واقعاً از هر آهنگ ضبط شده لذت می بردم ، من می توانستم آهنگ های مورد علاقه خود را انتخاب کنم.[ad_2]

منبع: windows-news.ir