Music Mood Board: بهترین آهنگ های خبر خوب Megan Thee Stallion


مگان تو نریان هستی. یعنی این lede است. هر چقدر که می خواستم یک خط شروع غیرمعمول ارائه دهم ، این تمام چیزی است که باید بگویم ، زیرا نام خواننده رپ از هوستون خود گویای این موضوع است. مگان امسال را پشت سر گذاشت ، اما اولین آلبومش ، خبر خوب، اثبات مسلم این است که او یک فاتح است و اینکه اینجا برای ماندن است. LP 17 پارکی ، که در 20 نوامبر سقوط کرد ، برای شما متنفر است ، اعلامیه اقتدار و ابراز تمایل شدید جنسی. این باعث افزایش انرژی مورد نیاز من شد که باعث می شود در آخر هفته و احتمالاً بقیه سال ادامه بدهم. در حالی که واقعاً از هر آهنگ ضبط شده لذت می بردم ، من می توانستم آهنگ های مورد علاقه خود را انتخاب کنم.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>