[ad_1]

شرکت ها دیگر نمی توانند در برابر تنوع ، تأثیرات زیست محیطی و نژادپرستی بی طرف باشند. مصرف کنندگان تقاضای بیشتری دارند و در مورد مکانی که خرید می کنند بسیار تعمدی هستند. ما با تمرکز بر مارکهایی که در جای خود قرار می گیرند به شما کمک می کنیم هوشمندانه تصمیم بگیرید. که معتبر هستند و از فعالیت به عنوان ترفند بازاریابی استفاده نمی کنند. در مرحله بعد ، ما لیستی از شرکت ها را تهیه کرده ایم که در پاسخ به درخواست های فوری عدالت نژادی ، تغییر اقلیم و پشتیبانی در میان تأثیرات مداوم همه گیر جهانی ، توجه ما را به خود جلب کرده اند. از استلا مک کارتنی گرفته تا کویانا ، هر مارک دارای تنوع و انعطاف پذیری در DNA خود است و کیش معروف بودن و تأثیرگذار بودن آن را اثبات می کند.[ad_2]

منبع: windows-news.ir