کتابهای عالی از نویسندگان مسلمان آمریکایی


ممکن است جستجوی کتابهایی که داستانهایی را که ما با آنها آشنا هستیم روایت کند آسان باشد ، اما برای برخی از خوانندگان – به ویژه در ایالات متحده – یافتن داستانی که منعکس کننده داستان آنها باشد دشوار است. برای سهولت کار ، ما 15 کتاب از نویسندگان مسلمان آمریکایی گردآوری کرده ایم که به همان اندازه شگفت انگیز است ، خواه می خواهید چیزی بخوانید که داستان شما را بازگو کند ، می خواهید درباره اسلام بیشتر بدانید ، یا فقط به دنبال یک عاشقانه خوب برای کنار آمدن با آن هستید. در مورد همه موضوعات رسانه ای و جستجوی داستان هایی که جهان بینی ما را گسترش می دهند به همان اندازه مهم است – امیدواریم این کتاب ها به شما در انجام چنین کاری کمک کنند.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>