[ad_1]

از آخرین باری که برادرم را دیدم حدود سه ماه می گذرد و در حالی که مشتاقانه منتظر انتقال او به خانه هستم ، هنگامی که به میکروب هایی که می تواند با خود بیاورد فکر می کنید کمی عصبی است. مانند بسیاری از دانش آموزانی که در مدرسه در نزدیکی خانه خود تحصیل نمی کنند ، برادر من نیز باید پرواز کند ، فعالیتی که در طی بیماری همه گیر COVID-19 خطرناک تلقی می شود. ماندن در محل نیز برای بسیاری از دانشجویان گزینه ای نیست ، زیرا بیشتر دانشگاه ها در تعطیلات زمستانی بسته می شوند.

خوشبختانه ، من و خانواده ام وقت کافی برای تهیه یک برنامه بازی داشتیم تا برادرمان را نه تنها با حداکثر ایمنی ممکن ، بلکه برای محافظت از خانواده ما هنگامی که او اینجا بود ، ببریم. در اینجا چگونگی کمک به جلوگیری از انتشار ویروس وجود دارد.[ad_2]

منبع: windows-news.ir