چه کسی در آهنگ 4 نقابدار است؟ نظریه ها


خواننده نقاب دار فصل چهارم در 23 سپتامبر آغاز می شود و رقابت امسال بسیار شدید است. این فصل نه تنها برخی از دیوانه ترین لباس ها را دارد ، بلکه تعداد کمی خواننده با استعداد نیز وجود دارد. جدی ، آنها امسال واقعاً از خود پیشی گرفتند. البته ، بهترین قسمت نمایش این است که سعی کنید حدس بزنید کدام افراد مشهور و چهره های محبوب پشت نقاب ها هستند. اگرچه قضات همیشه فرض های هوشمندانه ای دارند ، اما ما نیز چند نظریه از خودمان داریم. در مورد تجزیه و تحلیل تفکرات ما و همچنین افرادی که تاکنون آشکار شده اند ، به خواندن ادامه دهید.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>