هر آنچه در مورد سگ کریس ایوانز ، داجر می دانیم


کریس ایوانز رابطه فوق العاده محکمی با سگ نجات خود Boxer Dodger دارد. در واقع ، وی گفت رابطه اش با داجر “شاید یکی از تمیزترین روابط” او بوده و حتی به احترام توله سگ شایان ستایش خال کوبی کرده است. از زمان استفاده از داجر در سال 2017 ، کریس اینترنت را با تعداد زیادی عکس از خودش و پسر نازش نعمت داده است و ما به طور جدی نمی توانیم سیر شویم.

به خواندن ادامه دهید تا همه چیزهایی را که در مورد داجر می دانیم بیابید و زیبا ترین تصاویر او را ببینید – او یک توله سگ فتوژنیک است!
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>