[ad_1]

بیایید این را بپذیریم – برخی اوقات بلند شدن از رختخواب ممکن است خیلی دشوار باشد. به خصوص در زمستان که هوا سرد است و صبح ها تاریک است ، جدا شدن از تابوت دنج شما هیچ چیز دردناکی نخواهد بود.

با این حال ، به ویژه برخی از افراد به راحتی افراد صبحگاهی نیستند. همه ما این دوست را داریم که قبل از نوشیدن یک فنجان قهوه از گفتگوهای کوچک امتناع می ورزد. حتی ممکن است بعضی از ما آن دوست باشیم (می دانم که هستم).

این راهنما پر از ایده های هدیه است تا بیدار شدن از خواب را برای این شخص در زندگی که مرتباً دکمه تعویق را فشار می دهد کمی نرم تر کند.[ad_2]

منبع: windows-news.ir