هدایای عملی POPSUGAR زندگی هوشمند


چه تعداد هدیه دریافت کرده اید اما هرگز استفاده نکرده اید؟ امسال با هدایایی که همه جنبه های زندگی او را راحت می کند ، در زندگی عزیزشان یک تغییر واقعی ایجاد کنید. شارژهای ذخیره سازی و هدایای جدید سرگرم کننده هستند ، اما گاهی اوقات در واقع هدف واقعی ندارند. از وسایل آشپزخانه که سرآشپزهای مورد علاقه آنها خواهند بود ، تا وسایل جالب و برنامه ریز ، این هدایا زندگی عزیز شما را بهینه می کند. به جای اینکه به شخصی کالایی بدهید که فقط در کمد لباس او بنشیند ، یک چیز عملی به او بدهید که در واقع از آن استفاده و قدردانی کند. با این 22 هدیه زندگی عزیز خود را آسان کنید.

گزارشات تکمیلی از هند جافه و نیکول یی
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>