هدایای خلاقانه برای سالانه خانواده POPSUGAR


یافتن هدیه مناسب برای کودک 1 ساله به همان سختی که فکر می کنید نیست. نوزادان از نوزادان به کودکان خردسال منتقل می شوند ، بنابراین ذهن و بدن آنها فعال است. آنها کنجکاو و بازیگوش هستند ، بنابراین اسباب بازی های آنها باید این صفات را پرورش دهند.

ما هدایایی را جمع آوری کرده ایم که کودک 1 ساله شما را در خارج از رختخواب مشغول و یاد می دهد. خواه یک موتور سیکلت برای افزایش مهارت های حرکتی آنها باشد ، یا مجموعه ای از tacos که چیزی غیر اساسی هستند ، یا کتابی از کلمات که آنها به سرعت به یاد می آورند ، اینها فقط ایده های عالی هستند.

گزارش اضافی توسط میسی کیت ویلیامز
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>