نمایش های تلویزیونی به عنوان لغو


لغو همه چیز در مورد درام است. نمایش بر اساس کتاب باید میدونستی توسط ژان هانف کورلیتز ، با بازی نیکول کیدمن در نقش گریس ، یک درمانگر که می فهمد وقتی او در مرکز تحقیقات قتل در میان نخبگان منهتن قرار گرفت ، زندگی او اصلاً آن چیزی که تصور می کرد نیست. نمایش HBO فقط شش قسمت است ، بنابراین منطقی است که پس از تماشای کل فصل ممکن است کمی گم شوید. نگران نباشید ، بسیاری از نمایش های دیگر وجود دارد که همان احساساتی را برمی انگیزد لغو یا شما را در مرکز شهر نیویورک قرار دهید. در مرحله بعدی ، 10 نمایش برای انتخاب از آن هوا در Netflix و Hulu پیدا کنید.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>