میزهای سینی داخل دوچرخه


از مبل تا پیشخوان آشپزخانه تا تخت ، تقریباً هر سانتی متر از آپارتمانم را به یک میز کار تبدیل کرده ام – و دوچرخه ثابت من بعدی است.

من یوسودا دارم ، اما جدول هایی با سینی هایی پیدا کردم که گفته می شود از لپ تاپ تقریباً برای هر مارک دوچرخه پشتیبانی می کند – از جمله Peloton. (من فقط توصیه می کنم که دوچرخه خود را اندازه بگیرید تا بدانید چه چیزی مناسب است!) به این ترتیب ، هرکسی که دوچرخه داخل سالن برای دوچرخه سواری دارد می تواند اندورفین بگیرد و در هنگام شیفت کاری زانوهای سفت خود را شل کند.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>