مواد تاریک او: نیمکت در باغ گیاه شناسی به چه معناست؟


قسمت دو از مواد تیره آن اولین بار در 23 نوامبر برگزار شد و طرفداران در مورد یک صحنه خاص که روی یک نیمکت در باغ گیاه شناسی آکسفورد اتفاق افتاد حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. جایگاه کاملاً قابل توجهی در مجموعه فیلیپ پولمن ، نیمکت نشینی هم در دنیای Lyra و هم در دنیای Will وجود دارد و در نهایت محل دیدار تعدادی از مکالمات دشوار است.

در آخرین قسمت ، ویل و لایرا پس از جستجوی دروازه ای که آنها را به سمت سیتاگازه هدایت می کرد ، در باغ گیاه شناسی آکسفورد دیدار می کنند. پس از اینکه لایرا فهمید که ویل در واقع یک قاتل است ، تصمیم می گیرد آلتومتر خود را به او نشان دهد و برای او توضیح دهد که چگونه این امر باعث شد وی باور کند که پدر ویل واقعاً زنده است. سپس ویل فاش می کند که دوست دارد از او در مورد مادرش بپرسد ، لایرا پاسخ می دهد ، “او نگران است ، اما مردی که او را ترک کردی خوب است. او امن است.” ویل را در مسیری تا حدودی پیچیده دنبال می کند ، سرانجام به این نتیجه می رسد که باید مادرش را درست مثل پدرش پشت سر بگذارد.

این مکالمه ، که روی نیمکت فوق الذکر انجام می شود ، تا زمانی که زن و شوهر به توافق برسند که ماموریت آنها یافتن پدر ویل است ، ادامه می یابد. در نتیجه سطح جدی اعتماد ، دوستی و تعهد ، ویل نشان می دهد که او نمی داند به کی اعتماد کند و به نوبه خود لایرا قول می دهد که هرگز به او خیانت نخواهد کرد. اگر کتابها برای بازدید باشد ، نیمکت خود بخشی فوق العاده مهم از چند قسمت بعدی خواهد بود. روی خط بمانید.

منبع تصویر: بی بی سی
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>