مجلات سلف سرویس و شکرگذاری برای هدایای تعطیلات


راستش را بخواهید ، شما برای تمرین مجلات و استفاده از مزایای تسکین استرس و افزایش توجه به بیش از یک قلم و کاغذ نیازی ندارید. اما مجله هایی که به طور خاص برای مراقبت از خود ، اقدامات سلامتی و قدردانی با دستورالعمل ها و تمرین های بینشی طراحی شده اند ، می توانند به شما در حفظ عادت خود کمک کنند. آنها همچنین در این فصل تعطیلات بی سابقه هدایای زیبا ، متفکرانه و دلسوزانه تهیه می کنند.

از کتابهای مستند کردن تمرین مراقبت شما گرفته تا برنامه ریزانی که هم وظایف و هم احساسات را ردیابی می کنند ، در اینجا هفت مورد ذکر شده است که ارزش تکمیل آنها را دارد.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>