ماسک صورت زودیاک POPSUGAR زندگی هوشمند


ماسک ها و پوشش های صورت ممکن است امسال برای زندگی شما جدید باشد ، اما طالع بینی چنین نیست. چه به طالع بینی اعتقاد داشته باشید یا نه ، علائم زودیاک مکانی عالی برای یافتن الهام ، سازگاری و حتی شاید امید به آینده هستند. هنگامی که از علامت زودیاک فردی خود چیزهای زیادی می توان آموخت ، به نظر می رسد داشتن یک ماسک برای تکمیل هر ظاهر درست است. این 60 ماسک ، 5 عدد برای هر علامت ، به ترتیب تقویم زودیاک گرد می شوند: برج حمل ، برج ثور ، جوزا ، سرطان ، لئو ، ویرجین ، ترازو ، عقرب ، قوس ، برج جدی ، دلو و ماهی.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>