ماریو لوپز چند فرزند دارد؟


اگر در تماشا بزرگ شده اید ذخیره شده توسط Bell، پس شما به خوبی می دانید که ماریو لوپز چقدر دلچسب بود – و او نیز هست. از آن زمان او مجری برنامه های زیادی بوده است ، از جمله فاکتور ایکس و اضافی و اخیراً در ذخیره شده توسط Bell در طاووس دوباره راه اندازی کنید. در حالی که ماریو مطمئناً می تواند به حرفه خود افتخار کند ، فرزندان او در سطح بعدی شایان ستایش هستند. این زوج پس از ازدواج با بازیگر و رقصنده برادوی ، کورتنی ماتزا در اول دسامبر 2012 ، همچنان به استقبال سه کودک ناز در سراسر جهان رفتند.

ادامه مطلب را بخوانید تا از نزدیک به این خانواده به ظاهر ایده آل برای یک خانواده نگاهی بیندازید و سعی کنید در این راه غش نکنید.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>