[ad_1]

کلر کراولی سفر خود را در این فصل در عمارت کارشناسی آغاز کرد ، اما به سرعت او را با دیل ماس خوشحال کرد. کلر پس از چندین آشوب در مهمانی لیسانس خود ، کار را به تایشیا آدامز سپرد که وی سفر خود را از 10 نوامبر رسما آغاز کرد. با ورود او به خانه ، چهره های جدیدی به وجود آمد ، این بدان معنی است که حتی قلب های بیشتری در راه شکستن! به جلو بروید تا ببینید چه مردانی هنوز در رقابت گل رز نهایی و قلب لیسانس جدید هستند.[ad_2]

منبع: windows-news.ir