صدای: ناک اوت کارتر روبین را تماشا کنید


صدا کارتر روبن ورزشکار فقط 14 سال دارد اما صدای قدرتمندی دارد! در هنگام ناک اوت های قسمت دوشنبه شب ، خواننده سر به سر Chloe Hogan رفت و کلی کلارکسون را گریه کرد. روبین برای اجرای خود نسخه زیبایی از “شما می گویید” لورن دیگل را ساخت. اگر شعر کافی برای احساس شما نبود ، مطمئنا آواز Rubin کارساز خواهد بود. جدی ، او با چنین سهولت تمام نتهای عالی را زد. تعجبی ندارد که سرانجام گوئن استفانی مربی وی را به عنوان برنده در حذفی انتخاب کرد. نگران نباشید ، سرانجام هوگان از یک مربی دیگر فرار کرد! عملکرد شگفت انگیز روبین را در بالا مشاهده کنید.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>