شمع های معطر تعطیلات و بهترین کار حمام و بدن 2020


سوراخ های بینی ام خسته شده است. این جمله ای است که هرگز فکر نمی کردم بگویم. Bath & Body Works کل مجموعه تعطیلات خود را برای من ارسال کرد ، بنابراین من یک عکاس را استخدام کردم. بله ، من همه 39 شمع جدید را استشمام کردم و آنها را از کوچکترین به محبوب تبدیل کردم.

چه نان شیرینی زنجفیلی تازه پخته شده را دوست داشته باشید و چه بوی درختان کاج را بخورید ، در واقع رایحه ای برای هر نوع ترجیحی وجود دارد. به مطالعه ادامه دهید تا از نظرات من درباره همه عطرها مطلع شوید ، سپس در چند مورد برای خود سرمایه گذاری کنید. حتماً روی همه شمع ها کلیک کنید تا شماره من را پیدا کنید. 1 گزینه من برمی گردم ، باید بروم فندکم را بیاورم.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>