دریچه فن کویل

این دریچه نیز دارای مشخصه ی حساس بنام لولا و قفل می باشد.فریم این روزنه ذیل فن کویل از پروفیل ۳ و ۵ سانتی قابل به کارگیری می باشد.ابعاد فریم روزنه پایین حرفه کویل مشبک لولایی از سایزینگِ حفره مربوطه حاصل می شود.این ابعاد بصورت تودرتو و احتساب نیم سانت بادخور از هر طرف قابل لحاظ و برش بر روی پروفیل فریم می باشد.پس از برش بعد ها فریم نسبت به گوشه زنیِ هر دهانه از همین اضلاع اقدام می کنیم.این گوشه زنی اهمیت زاویه ۴۵ جايگاه رخ می پذیرد تا اصلی اتصال گوشه ها به نیز زاویه قایمه یا این که نود سکو ایجاد شود.پس از گوشه زنیِ پروفیل قاب ها نسبت به اتصال این گوشه ها بصورت پِرِسی اقدام می شود.برای این که جای جوش بر روی نقاط اتصال باقی نماند از حالت “نَک” به کار گیری می شود که زیبایی کار از فی مابین نرود. مهمترین نکته در ساختِ دریچه رشته کویل چوبی همین مطلب می باشد که رنگِ سطحِ دریچه تماشا فنکویل حتماً و لزوماً ضدآب باشد تا در برابرِ رطوبت و نم مقاومت کافیراز دریچه های حرفه کویل خویش نشان دهد. درغیر این شکل بخش اعظم آب به جای آن که ازکویل عبورکندازلوله کنارگذرعبورخواهد کرد. از محاسن رنگ کوره ای الکتروستاتیک این میباشد که می قدرت متناسب حیاتی محفظه از کد رنگ دلخواه استعمال کرد . به طور معمول در فن کویل های سقفی و زمینی می قدرت یک نتورک و روزنه تعبیه کرد تا بتوان هوای آزاد بیرون را از همین دریچه و نتورک وارد حرفه کویل نمود. در ادامه این مطلب یار ما باشید تا به همه سوال ها شما در خصوص مشخصات فنی، فشار کار، ظرفیت، قیمت خرید، اشکال برندهای معتبر اشکال فن کویل سقفی، زمینی، دیواری و کانالی پاسخ دهیم! گوشه زنی اهمیت زاویه ۴۵ رتبه صورت می پذیرد تا اضلاع کاملاً قائمه باشند. همچنین تهویه مطبوع ماخ عاملیت فروش اشکال فن کویل های برندهای خارجی و ایرانی (در شکل موجود بودن) را ذیل گارانتی اهمیت شرکتی و اساسی ارزش های مناسب بر عهده دارد. توانایی توزیع هوا به شکل لایه ای از سقف را داشته باشد. سطح های روزنه تماشا فن کویل خطی کله قندی اهمیت رنگ کوره ای در اشکال رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم و… به طور معمول در صورتی که دعوا بها مطرح نباشد ، عوامل دیگری مثل وجود یا عدم وجود سقف کاذب ، نظر طراح داخلی در ارتباط حیاتی به کار گیری یا این که عدم استعمال از رشته کویل های دیواری و زمینی (که در معرض دید قرار دارند) و … چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم قیمت دریچه رشته کویل سقفی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر