این ترکیب هنر و ورزش برای شرکت آدیداس یک حادثه خوشایند محسوب می شد چون تبلیغات غیرورزشی را برای آدیداس در صنعت کالاهای ورزشی وارد کرد. وی به یک ورزشکار خوب تبدیل شد تا جایی که توانست به نقاط ضعف محصولات ورزشی موجود در بازار پی ببرد. طرفداران گروه All Blacks نیوزلند به خاطر نارضایتی از قیمتی که آدیداس برای لباس حساس برند All Black مشخص کرده می باشد خواستار کاهش خوستار کاهشها شدند و بعد از آن از اینکه فهمیدند ارزش داخلی ۲۲۰ دلار بخش اعظم از ارزش پیشنهادی در بعضی از وب سایتها است، آغاز به خرید از فروشندگان خارج از مملکت کردند. اما عمل های این دو اخوی باعث رقابت هر چه اکثر آن ها شد تا جایی که به جدایی آن دو انجامید. موفقیت های برند آدیداس یکی از پس از دیگری به وقوع می ضمیمه تا جایی که تیم ملی فوتبال آلمان در لیوان جهانی ۱۹۵۴ در حالیکه کفش های سبک وزن برند آدیداس را به پا داشتند، به کسب پیروزی نائل شدند. وی تمایلی نداشت که آدی در صنعت کفش کارکند؛ بههمین استدلال آدولف در سال ۱۹۱۳ و پس از نقطه نهایی تحصیلات دبیرستان، بهعنوان کارآموز در یک نانوایی درگیر به کار شد. او پس از بهدستگرفتن مدیریت، سیاستهای کاهش هزینه و بازطراحی سازمانی را بهکار گرفت. ورزش تنها موضوعی بود که ذهن آدولف را به خویش اختصاص داده بود. خیال می شود که آدیداس هم مانند بقیه برندها مشتریان همیشگی و و فاداری دارد. آدولف داسلر و برادرش به این معنی که رودولف داسلر در قرن بیستم رقابتی جدی را با هم پیش گرفتند که باعث به پرورش و توسعهی دو مارک تاریخی دنیای ورزش شد. آدیداس اساسی شعار all in و استعمال از ورزشکاران بزرگی همچون لیونل مسی و دیوید بکهام و شخصیتهای محبوبی همچون کیتی پری و دریک رُز تلاش کرد خویش را بهعنوان برندی فراتر از تجهیزات ورزشی به دنیا نشان دهد.دیوید بکام در کمپینهای تبلیغاتی adidasدر سوی دیگر میدان، ریباک که سالها بهعنوان برند پیشگام فیتنس و بدنسازی شناخته میشد، تمرکز خود را بیشازپیش روی این ورزشها معطوف کرد. آدیداس اصل (به انگلیسی Adidas Original) در واقع به تولید محصولات غیر تخصصی و مورد نیاز روزانه اشخاص مانند کیف، کفش، لباس های ورزشی، عینک آفتابی و کلاه ورزشی می پردازد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم کتانی نایک زنانه در دیجی کالا بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر