همین قطارها به سه کلاس تقسیم می شوند و کلاس یک شامل قطار میلاد، کلاس دو شامل قطار پارسی و زاگرس و کلاس سه شامل قطار شش تخته تبدیلی میشود. قطارهای چهار تخته رجا انواع متمایز دارا هستند و به قطارهای ویژه شامل قطارهای زندگی، سیمرغ و سبز، کلاس یک شامل قطارهای غزال و پلور سبز، کلاس دو شامل قطارهای لوکس چهار تخته و البرز و کلاس سه شامل قطار خلیج فارس تقسیم میشوند. دسته واگن قطارهای کوپه شامل غزال بنیاد، سروش بنیاد (پارس)، پرستو، پلور سبز، سفیر، پارسی، سبز، سیمرغ، زندگی، نگین، غدیر و خلیج عجم هستند. مدل واگن همین قطارها شامل قطارهای صبا اتوبوسی و پردیس نحوه خرید کردن جم در موبایل لجند سالنی است. علاوه بر مسیرهای حومهای، قطارهای اتوبوسی در مسیرهای تهران – مشهد – تهران، تهران – قم – تهران، تهران – میانه – تهران و تهران – یزد – تهران هم تردد دارند. به امداد همین سیستم می توانید برای اتومبیل ها و وسایل نقلیه درون بازی و حتی سلاح خویش نیز از اسکین های مختلفی به کار گیری نمایید و یک ست جالب جنگ ای را مهیا کنید و حساس این شیوه بازی خود را خوبتر نمایید. این فروشگاه علاوه بر قیمتهای به صرفهتر و منصفانهتر، سرویس ها خویش را هم اساسی قیمتهای مناسبتری از بقیه فروشگاههای بازیهای اینترنتی ارائه میدهد. تارنما علیبابا قابلیت خرید کردن و استرداد آنلاین تمام قطارهای کمپانی ریلی رجا را مهیا کرده است و مسافران میتوانند در کمتر از دو دقیقه بلیط قطار گزینه حیث را جستجو و خرید خویش را آخرین خرید جم گیم کنند. تنوع قطارهای شرکت رجا گزینههای متمایز را بر شالوده امکانات، سرویس ها و کیفیت در اختیار مسافران قرار میدهند. قطارهای شش تخته رجا به جهت سفرهای نوع جمعی و گروهی هم از نظر فضا و نیز بها دوچندان مناسب هستند. قطار مجلل زندگی به روزترین و لوکسترین قطاری هست که کمپانی ریلی رجا وارد ناوگان ریلی کشور کرده هست و به جهت اشخاصی که ترس از پرواز دارا‌هستند و سفرهای لوکس و ریلکس را ترجیح می‌دهند انتخابی ایدهآل است، چرا که ظواهر قطار زندگی و امکانات کوپههای چهار نفره آن دوچندان گوناگون است. حالا که ربع قرن از کار این کمپانی میگذرد رویش چشمگیری در میزان مرغوب بودن ارائه خدمات و ناوگان آن دیده می گردد و بنریل توانسته می باشد تعداد واگنهای خویش را در طول مدت کار از 10 به 131 دستگاه برساند. ناوگان شرکت ریلی بنریل شامل قطارهای پارسی، سفیر، غزال، سروش و پلور میشود. 7.5 % از سرانه سالانه جابهجایی مسافران ریلی به بنریل میرسد و ناوگان همین کمپانی ظرفیت حمل دو میلیون مسافر را در مسیرهای ریلی سراسر مرزو بوم دارند. اصلی اعتنا به ظرفیت هر قطار، قطارهای کوپهای شامل کوپههای چهار و شش نفره می گردند که صندلیهای کوپه به صورت تخت گشوده میشوند.

ایندکسر