خرید اسید اگزالیک – ادرس

بدین منظور نخست باید دستگاه بخور اسید اگزالیک را تهیه و تنظیم کنید. برای تنظیم اسید ۳٫۲ درصد ابتدا بایستی ۶۰۰ سی سی آب مقطر را تا دمای ۶۵ درجه گرم کنیم و بعد میزان ۴۵ گرم اسید اگزالیک ۹۹٫۶ را به آن بیشتر نماییم، تا به طور کامل حل شود و بعد از آن می توانیم ۶۰۰ گرم شکر به آن بیش تر کنیم. بهترین دما برای انجام اسپری اسید اگزالیک دستکم ۲۰ رتبه سانتی گراد می باشد. ۱ لیتر از همین محلول به جهت تزریق حدود ۲۰ کلنی ۸ فریم به اندازه می باشد. محلول رقیق آن نیز برای از میان بردن لکه جوهر یا مرکب استفاده میشود. مقادیر بیشتر همین ماده در سبزیجات برگدار وجود داراست که به میزان ناچیز به جهت تندستی مفید هستند. اسید اگزالیک در گیاهانی نظیر اسفناج یافت می شود و ریشه طبیعی دارد. همین ماده شیمیایی توانایی حل شدن در آب را داراست و در نهایت محلول حاصله که از ترکیب آب و اگزالیک اسید به وجود می آید ، محلولی بی رنگ هست . یک لیتر از همین محلول برای اسپری حدود ۲۵ کلنی ۸ فریم کافی می باشد. آن گاه برای هر سمت فریم پر از زنبور ۳٫۳ سی سی اسپری شود، تا جمعا برای یک قاب ۵ سی سی اسپری شده باشد. بعد به وسیله یک سرنگ بزرگ یا این که قاشق طعام خوری برای هر شیار در میان دو فریم پر از زنبور ۶٫۶ سی سی روی خوشه زنبورها ریخته می شود، تا مهم زنبورها بازخورد نماید. مصرف همین اسید برای در اختیار گرفتن کنه واروا به چهار شیوه اسپری، تزریق (قطره ای)، تبخیر و تصعید انجام می شود که به ترتیب تفسیر داده می شوند. جهت کنترل و نیستی کنه واروا از اسید اگزالیک به چهار روش تصعید، تقطیر، اسپری و تزریق به کار گیری می شود. همین واکنش پرمنگنات پتاسیم بنفش را به رنگ قهوه ای روشن تبدیل میکند. اسید اگزالیک موجود در بازار به طور معمول به رخ بلورهای سپید رنگ و اهمیت رتبه خلوص ۹۹٫۶ % موجود می باشد. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و روش استعمال از قیمت اسید اگزالیک چینی دارید، می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر