جو جوناس و سوفی ترنر چند سگ دارند؟


جو جوناس و سوفی ترنر در ماه جولای پدر و مادر یک دختر بچه به نام ویلا شدند ، اما این زن و شوهر از اواخر سال 2017 حیوان خانگی بودند. رسانه های اجتماعی به همه اغلب.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوست و پوست پوست جو و سوفی ، از جمله توله سگ مرحوم آنها والدو ، که در یک حادثه دلخراش در ژوئیه 2019 فوت کرد ، به مطالعه ادامه دهید.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>