کود پتاسیم نیترات تماماً محلول در آب اهمیت مقدار پتاسیم بالا (K2O) است، و برای درشت شدن میوه و ارتقاء میزان مرغوب بودن کالا مطلوب می باشد. کود نیترات پتاسیم : این محصول با ۱۳ درصد نیترات و ۴۵ % پتاسیم بوده و ازت موجود در همین کود سبب ساز بهبود رویش رویشی و افزایش جذب فسفات ها، پتاسیم، کلسیم و منیزیم می شود، پتاسیم موجود در کود منجر بهبود شکل ، رنگ و مقدار قند میوه و میزان مرغوب بودن متاع ارتقاء مقاومت به خشکی، شوری و آفات و نیترات پتاسیم پارس اکسید بیماریها می شود. این کود مقاومت گیاه را در برابر بی آبی و آفات بالا برده و علایم نبود پتاس و ازت را در گیاه برطرف می نماید. پتاسیم نیترات حاوی 45 % پتاس و 13 % ازت نیتراته می باشد.کاملا محلول در آب بوده و فاقد سدیم و کلر می باشد. به گزارش ایسنا، سیدنعیم امامی اظهار کرد: 35 واحد صنعتی تولید مواد شیمیایی در استان فعالیت مینمایند که از واحدهای شاخص میتوان به کارگاه ساخت اکسید روی و نیترات پتاسیم شهرک صنعتی شهرکرد اشاره کرد. امامی پیشبینی کرد: تا پایان سال جاری شهرکرد به تیتر قطب اهمیت ساخت مواد شیمیایی مملکت معرفی شود. مدیریت کارخانه ساخت نیترات پتاسیم در شهرک صنعتی شهرکرد گفت: همین کارگاه در سال 94 به بهرهبرداری رسید و جزء بزرگترین کارخانههای نیترات پتاسیم خاورمیانه است. مدیر سوله ایجاد اکسید روی شهرک صنعتی شهرکرد هم گفت: سالانه حدود 8400 تن نیترات پتاسیم در این سوله ایجاد میشود. وی افزود: در حال حاضر علاوه بر واحدهای ایجاد مواد شیمیایی در مرحله استان یک‌سری طرح در امر مواد شیمیایی به ویژه انواع اکسیدها، نیتراتها و سولفاتها در شهرک صنعتی شهرکرد در درحال حاضر احداث و راهاندازی است. نحوه به کارگیری به جهت گیاهان: پتاسیم نیترات در اب حل میشپد در هر روستا هزار متر مربع حدپد ۲۰۰تا ۳۰۰ کیلوگرم از ان نیاز است. برای دوری از عود علامت ها ، مراقبت فراوانی یونهای خارج سلولی پتاسیم و نگهداری روان در بین دندانی در حالت های بیش از حد قطبی ، استفاده مکرر و منظم از ناخنک نیترات پتاسیم واجب است. کود نیترات پتاسیم به عامل حلالیت بالا و میزان مرغوب بودن مناسب و همینطور دارابودن دو عنصر پتاسیم وازت به فرم نیترات در کشت هایی که به پتاسیم و ازت نیاز دارا هستند پتاسیم نیترات دودزا استفاده می شود. عید نوروز سمیعپور ادامه داد: 90 درصد مواد اول همین محصول، که شامل خاک پتاس، اسید نیتریک، آهک هیدراته، کربنات کلسیم، هیدروکسید نقره و یکسری ماده دیگر است، از باطن کشور، تأمین و نیترات پتاسیم ساخت شده هم به سراسر مملکت ارسال میشود.

ایندکسر