[ad_1]

شما ممکن است برای سهولت یا جلوگیری از سفت شدن عضلات ، از وان کف استفاده کنید تا تمرین خود را بازیابی کنید ، اما آیا می دانید برای تقویت شدن می توانید از آن استفاده کنید؟ مربی بهداشت ACE و مربی شخصی دارای گواهینامه NASM ، بریتنی نوئل ، این تمرین 20 دقیقه ای شکم و گلوتئوس را برای POPSUGAR ایجاد کردند که از یک غلتک کف برای تقویت هسته شما استفاده می کند. وی گفت که این شش تمرین همچنین باعث ایجاد ثبات و پایه محکم می شود که برای حرکات روزانه و همچنین سایر تمریناتی که انجام می دهید مفید است.

20 دقیقه تمرین کف با آبکا و غلتک گلوت

تجهیزات لازم: غلتک کف

دستورالعمل ها: با 20 جک جهنده ، هشت تا 10 اینچ کرم و 15 اسکات با وزن بدن سریعاً گرم شوید. سپس تمرین را در زیر به پایان برسانید.

ورزش زمان
اشکال مرده 3 ست 24 تکراری و به دنبال آن 30 تا 60 ثانیه وقفه است
دارم پیچ می خورم 3 ست 12 تکرار و بعد 30 تا 60 ثانیه استراحت
پیچ و تاب روسی 3 ست 24 تکراری و به دنبال آن 30 تا 60 ثانیه وقفه است
تخته 3 سری بازداشت 30 ثانیه ای و به دنبال آن وقفه 30 تا 60 ثانیه ای
پرنده سگ 3 ست 24 تکراری و به دنبال آن 30 تا 60 ثانیه وقفه است
پرس گلوتن چهار نفره 3 ست 15 تکرار در هر طرف و به دنبال 30 تا 60 ثانیه استراحت

بعد از آموزش ، این کشش 10 دقیقه ای را انجام دهید.

دستورالعمل های هر تمرین را بخوانید.[ad_2]

منبع: windows-news.ir