[ad_1]

اگر همه گیری چیزی به ما یاد داده باشد ، فوریت زندگی در زمان حال است ، در حالی که به آینده جمعی خود فکر می کنیم. امروزه ، ماشین های زیادی در جاده یا هواپیما در هوا نیستند و من تصور می کنم که این یک هدیه به مادر طبیعت است.

در حالی که امسال خرید تعطیلات خود را تمام می کنید ، به این فکر کنید که چگونه می توانید تأثیر خود را بر محیط کاهش دهید. برای شروع ، من 21 هدیه مناسب برای زمین آماده کرده ام که به زندگی عزیزان شما عملی می بخشد و باعث پایداری بیشتر می شود.[ad_2]

منبع: windows-news.ir

ایندکسر