[ad_1]

من از داشتن عموهایی سپاسگزارم که در زندگی من چهره های حامی پدر بوده اند ، خصوصاً آن دو نفر که هنگام مهاجرت به شهر به من کمک کردند در نیویورک حرکت کنم. من در این فصل تعطیلات به آنها عشق فوق العاده ای خواهم داد که به صورت هدایای متفکرانه ای است که سرگرمی های مورد علاقه آنها را جذب می کند یا آنچه را که در مورد آنها دوست دارم بیان می کند.

شرط می بندم شما برای عموی خود که تأثیر مثبتی روی شما داشته است چیزی خواهید یافت. آیا او دوست دارد ویسکی بنوشد؟ بشکه خودتان را به او بدهید (110 دلار). آیا او یک آشپز ماجراجو است؟ او مورد تأیید آنتونی بوردین را دوست خواهد داشت کتاب آشپزی سنگال (90 دلار) به دنبال ایده های منحصر به فرد بیشتری بروید که لبخند به لب او می آورد و شما را خواهرزاده یا برادرزاده مورد علاقه خود می کند.[ad_2]

منبع: windows-news.ir

ایندکسر