بهترین هدایا با الهام از روح پیکسار


پیکسار روح، آمدن در دیزنی + در کریسمس ، در مورد عشق به موسیقی است و معنای آن واقعاً زندگی کردن و داشتن روح است. این یک فیلم جادویی و تقویت کننده است که بدون توجه به سن با همه صحبت خواهد کرد. جادو و هارمونی جاز و شور زندگی را با هدایای الهام گرفته از فیلم قلب جشن بگیرید. از مجموعه گوشواره های مخلوط و همسان تا عینک های کاربردی اما شیک و عینک هایی که نور آبی را مسدود می کنند ، ما یافته های زیبا را با الهام از روح. این هدایا برای طرفداران دیزنی در هر سنی و هر کسی که جذابیت موسیقی جاز را تحسین می کند مناسب است.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>