[ad_1]

امروزه هیچ رویدادی آنلاین وجود ندارد که من را ملزم به پوشیدن لباسی کند (کپی تمام لباس هایی که به صورت چرخشی دارم). بدون مجموعه های شراب بسته ، یا شام های تأثیرگذار با کوکتل های روان ، اما می دانید چه؟ به هر حال هنوز احساس می کنم دارم این کار را می کنم. دلیل این امر آنست که برای من ، لباس پوشیدن هرگز به این دلیل نبوده است که کجا و چرا در پوست خود احساس اطمینان و راحتی می کنم.

اگر اخیراً فهمیدید که این لحظات را “لباس پوشیده و جایی برای رفتن” ندارید ، یا در واقع چند دلیل خوب برای پوشیدن انواع زرق و برق ها دارید ، کمد لباس خود را با این لباس های جشن از Revolve بارگیری کنید. من 21 گزینه بازیگوشانه و زنانه آماده کرده ام که در سفر بعدی شما (یا جلسه بزرگنمایی) تعارف زیادی می کند.

اینجا لباس پوشیدن خودتان است![ad_2]

منبع: windows-news.ir