[ad_1]

همانطور که شخصی که لباسهای دنج و چند روز اخیر خود را تکرار کرده است – خوب ، ماه ها – من نمی توانم احساس کنم که پاییز فصلی برای آزمایش روش های حفظ حساسیت گاه به گاه من است ، اما در یک لباس (می دانم! چه عواملی اتفاق می افتد). ) اما مطمئناً پس از گذراندن بیش از 350 لباس در Old Navy ، من یك دسته مختلف از لباس ها را پیدا كردم كه می خواهم به كمد لباسم اضافه كنم. همه آنها مناسب برای فصل ، گاه به گاه و مناسب با لباس روزمره من برای جوراب و کفش ورزشی است. آنها را بررسی کنید و ذخیره سهام را فراموش نکنید – همه آنها هم اکنون در فروش هستند![ad_2]

منبع: windows-news.ir

ایندکسر