[ad_1]

مایلی سایرس با آخرین آلبومش به ما احساس می دهد ، قلب های پلاستیکی. از زمان انتشار آلبوم سنگین 28 ساله در 27 نوامبر ، طرفداران با شعرهای ویرانگر و تصنیف های احساسی خشمگین شده اند. همانطور که او در مورد آفتاب از آشفتگی ها و عشق گذشته صحبت می کند ، نمی توانید با هر متن احساس ناراحتی کنید. بعد از آشفتگی که در سال 2020 رخ داده بود ، آلبوم به معنای واقعی کلمه بهترین نت برای پایان یافتن بود وقتی که ما آهنگ هایی مانند “Angels Like You” را هق هق می کردیم و فریاد می زدیم و آهنگ هایی مانند “WTF Do I Know” را گریه می کردیم. به احترام شاهکار تلخ که هست قلب های پلاستیکی، همه احساسی ترین متن ها را جمع آوری کرده ایم ، فقط در صورتی که مجبور شوید گریه کنید.[ad_2]

منبع: windows-news.ir

ایندکسر