بهترین خرید 1500 دلاری برای کوچولوی شما


خریدی لازم نیست. برای ورود و برای مشاهده قوانین کامل ، به https://www.popsugar.com/family/ultimate-1500-shopping-spree-for-ythy-little-one-47927428 مراجعه کنید. این ساعت از 2.11.20 ساعت 00:01 PST شروع می شود و در 19.11 ساعت 23:59 PST پایان می یابد. برای ساکنان قانونی دهه 50 ایالات متحده / دی سی 18 یا بیشتر ، به غیر از کارمندان اسپانسر ، خانواده های نزدیک آنها و کسانی که در یک خانه زندگی می کنند ، آزاد است نسبت سود به تعداد مشارکت های دریافتی بستگی دارد. بیش از 50 ایالات متحده / DC و جایی که ARV در جوایز یا جوایز 1500 دلار ممنوع است ، نامعتبر است. حامی مالی: Group Nine Media، Inc.
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>