باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به روش گشوده کار کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارد که کلمه هست از بیش تر کردن گرمای محسوس به مبداء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اساسی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در ارتفاع محفظه که توسط حوضهایی اصلی صفحات سنگی از همدیگر قطع میگردند که کارایی آنان معلوم نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز تماشا میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و نگهداری برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع عمر تجهیزات و نگهداری امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. کلام در ارتباط کلیدی مزایای گونه های برج خنک کننده احتمالا ساعات و روزها طول بکشد. ضروری به ذکر می باشد که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی در میان هزینههای مربوط به برجهای کلیدی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، دسته آن خشک یا تر بودن ، مدار باز یا بسته بودن و دست اندرکاران حتمی برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از نحوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از متاع چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ترکیب دو یا این که یک‌سری شیوه و یا این که روش متفاوت، مهم هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر روش است. این قابل استعمال در هر دو نصب جدید و موجود است. اساسی اعتنا به نامی که برای همین گونه از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که انتخاب دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران متعددی است که مهمترین آنان شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم است که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می کنند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین نوع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای فراوان تبارک مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی دسته اجباری وجود داراست از بین میرود. حتمی به ذکر می باشد که در همین برجها، گونه جریان ناهمسو اساسی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین میزان پیشنهاد را دارد. اصول فعالیت در کل برجها براساس ساخت یک تراز عمده برای تماس میان هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اهمیت اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اصلی جریان طبیعی هوا، مضاعف پهناور و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند ولی در در مقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با توجه به میزان نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به مبداء خویش تخلیه کرد، البته گاهی وقت ها باید قبل از رجوع و برگشت به مبداء گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از مهم ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف دربین دانسیته هوای خارج برج و تراکم هوای داخل برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز میباشد لذا می بایست ارتفاع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه کافی پهناور باشد تا فشار محرک آیتم حیث بدست آید. یک عدد از همگانی ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این وضعیت انرژی لازمه برای سرد نمودن و کندانس بخار برابر اصلی همان مقدار گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از نخست از چیلر استعمال میشد. از طرح و صورت برج خود استعمال می نمایند تا هوا را به طور طبیعی کلیدی استعمال از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میشود که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین کار به منظور در اختیار گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خویش در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به حیث مصرف آب و انرژی هم بسیار بهینه خیس کار می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر مقدار رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد ارزیابی میزان آپروچ از فرمول پایین استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی ارتقا میدهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. البته کلیدی اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده اهمیت جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه حیاتی ایراد مواجه شده و ایجاد تیم کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 درجه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی اهمیت رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای لازم جهت تبادل حرارت مهم آب گرم، اصلی عبور از آنها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج دارای جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج اساسی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته اساسی جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % میزان آبی می باشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت و امکان را آماده می کنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور بدین صورت می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم بر روی کانال پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از کالا بتونی و یا این که فلزی ساخته میگردند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و مهم شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته می گردند که هر یک اصلی دمندهای با جریان هوای متغیر است، در برعلیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تقاضا از انعطاف پذیری و جواب دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از طریق تبخیر قسمتی از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که تعدادی از ایجاد کنندگان متفاوت از طرح های گوناگون استعمال می نمایند ، تمامی برج های خنک کننده اصلی به کار گیری از همان اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از روش هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می شود غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ می باشد در میآید، ولی اصلی به کار گیری از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج خارج میگردد. همین برجها مهم هزینه سرمایه گذاری و ساخت دوچندان بالایی هستند و به این خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مطلوب هستند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن‌ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق حساس رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان مکانیکی هوا از مدل جریان اجباری هر یک‌سری که کوچکتر و ارزانتر میباشند اما انرژی بیشتری مصرف می کنند و همینطور عیب با دیگر آنان جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به همراه باد کاهش مییابد اما بدلیل اینکه آهنگ انتقال جرم کمتر هست عملکرد همین سیستم نیز کاهش میباشد. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesViagrasugar rush oynabomb bonanza oynabuy verified stripe accountPendik Tesettürlü EscortMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahisdeneme bonusu veren siteler