[ad_1]

Crete Creteمویرا رز شخصیتی نمادین است که شوخ طبعی اش در نمایش قابل مقایسه نیست ، مخصوصاً وقتی صحبت از واژگان جالب او می شود. وقتی او کلماتی مانند “مجسمه سازان” و “چانه را می گوید” ، خندیدن و دوست داشتن مویرا بسیار آسان است.

با این حال ، اگر در تلاش برای درک معنای واقعی این کلمات در نیمه هستید ، ما در کنار شما هستیم. اما اکنون ، به لطف Etsy ، می توانید معنای این کلمات را در طول سال 2021 با تقویم لغوی Moira Rose (36 دلار) بیاموزید. هر ماه قادر خواهید بود چهار کلمه او را یاد بگیرید و بخندید در حالی که کلاه گیس ها و حالت های چهره “باشکوه” او را تحسین می کنید. این تقویم به دور از “اجباری” است و نمی توان بعد از صبح که به آن نگاه کرد ، روز بدی را سپری کرد! برای دیدن هر صفحه از تقویم به خواندن ادامه دهید و این هدایای مناسب دیگر را برای رزهای Moira در زندگی خود بررسی کنید.[ad_2]

منبع: windows-news.ir

ایندکسر