افراد مشهوری که در سال 2020 درگذشتند


امسال متاسفانه با بسیاری از مشاهیر خداحافظی کردیم. در ماه ژانویه ، کوبی برایانت ستاره NBA را بهمراه هشت نفر دیگر از جمله دختر 13 ساله وی ، جانا ، در یک سقوط هلی کوپتر از دست دادیم. در ماه جولای، شادی کردن ستارگان و هواداران احترام صادقانه خود را به نایا ریورا ابراز داشتند. اخیراً ، روت بدر گینسبورگ ، قاضی دادگاه عالی در سن 87 سالگی ، محبوب ، درگذشت پلنگ سیاه ستاره چادویک بوزمن در سن 43 سالگی درگذشت خطر! میزبان الکس تربک در 80 سالگی درگذشت. در ادای احترام به ستارگانی که در سال 2020 درگذشتند ، ادامه مطلب را بخوانید
منبع: windows-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>